Výkyvná sekačka pro sečení vysoké trávy v příkmenném pásu.

Pracovní záběr: 350mm

Požadovaný průtok oleje 30l/min.