Rozorávací pluhy Boisselet slouží k rozorání zatravněného meziřadí.